Proiectul Green Jobs

Axa Prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”


Domeniul major de intervenţie 4.1 „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”


Aplicant: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de MuncăParteneri

 • Senior Interactive SRL
 • Media One SRL
 • METODO Consultores, Spania

Durata proiectului: 01 iunie 2011 – 31 mai 2014


Grup ţintă: personalul propriu al Serviciului Public de Ocupare


Obiectivul proiectului

Contribuţia la crearea sistemului de identificare si înregistrare a locurilor de muncă verzi in Romania si la identificarea instrumentelor necesare pentru stimularea infiintarii unor astfel de locuri de munca, in vederea cresterii capacitatii serviciilor publice de ocupare de a anticipa si gestiona schimbarile de pe piata muncii, in acord cu cerintele Comisiei Europene, continute in Comunicarea "Europa 2020 - O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, durabila şi favorabilă incluziunii".


Obiectivele specifice:

 • Identificarea celor mai bune practici, la nivel european, pentru definirea, identificarea si inregistrarea locurilor de munca verzi;
 • Evaluarea situatiei actuale in Romania si promovarea conceptului de „locuri de munca verzi”;
 • Identificarea modalitatilor de stimulare a infiintarii de locuri de munca verzi in Romania.

Activităţile proiectului

 1. Realizarea unui web site al proiectului si a unui buletin trimestrial de prezentare a activitatilor proiectului
  • realizarea unui website dedicat care va fi updatat permanent cu toate stirile privind activitatile proiectului;
  • publicarea, pe website, a materialelor si studiilor produse in cadrul proiectului;
  • elaborarea, publicarea si difuzarea unui buletin trimestrial de informare cu privire la principalele activitati si studii realizate.
 2. Realizarea unui studiu cu privire la dezvoltarea conceptului de „locuri de munca verzi” la nivel international
  • vor fi identificate definitii, sectoare de activitate relevante, statistici, elaborare de prognoze, precum si implicatiile acestora asupra activitatii serviciului public de ocupare.
 3. Realizarea unui studiu comparativ privind sistemul de identificare si înregistrare a locurilor de muncă verzi in 5 state membre ale UE, identificate cu cele mai bune practici in domeniu
  • vor fi evidentiate toate aspectele concrete de natura legislativa si administrativa care influenteaza implementarea conceptului de locuri de munca verzi in cadrul domeniului de competenta al serviciilor de ocupare.
 4. Organizarea si desfasurarea unei conferinte internationale pentru prezentarea celor mai bune practici din statele membre UE identificate
  • reunirea reprezentantilor serviciilor publice de ocupare din Romania, ai partenerilor sociali si ai altor institutii si actori relevanti din sectorul public si privat care au atributii sau pot contribui la dezvoltarea conceptului de “economie verde” ale carei sectoare specifice pot genera locuri de munca verzi.
 5. Organizarea vizitelor de studiu, cu durata de cate 5 zile, in statul membru UE al partenerului transnational, pentru personalul serviciului public de ocupare implicat in dezvoltarea conceptului de „locuri de munca verzi”
  • vor fi analizate, in special, sistemele de identificare si înregistrare a locurilor de muncă verzi, precum si modalitatile de stimulare a angajatorilor din ramurile economice cu potential “verde” pentru crearea unor noi astfel de locuri de munca.
 6. Realizarea unui studiu la nivel national cu privire la situatia actuala in ceea ce priveste locurile de munca verzi in Romania
  • vor fi identificate sectoarele economice, potential generatoare de locuri de munca verzi;
  • vor fi analizate locurile de munca existente si vor fi identificate cele care pot fi considerate ca fiind locuri de munca verzi;
  • vor fi analizate si identificate principalele dificultati si obstacole in calea crearii de astfel de locuri de munca.
 7. Realizarea unui portal web specializat pentru informare si comunicare in domeniul „locurilor de munca verzi” din Romania
  • realizarea unei platforme de comunicare online cu potentialii factori implicati in dezvoltarea pietei de joburi verzi (administratii locale si nationale, firme interesate in deschiderea sau definirea unor astfel de pozitii, persoane interesate in gasirea unui astfel de job).
 8. Organizarea si desfasurarea a 12 seminarii regionale si a unui seminar national pentru prezentarea si dezbaterea rezultatelor studiului national
  • vor fi prezentate rezultatele studiului national;
  • vor fi dezbatute si analizate in profunzime problemele identificate si modalitatile de solutionare;
  • va fi prezentat si explicat portalul web specializat pentru informare si comunicare in domeniul „locurilor de munca verzi” din Romania.
 9. Organizarea si desfasurarea unei sesiuni de instruire cu durata de 3 zile pentru membrii grupului tinta – nivel de conducere
  • se va asigura instruire in aspecte de natura legislativa si administrativa care influenteaza implementarea conceptului de locuri de munca verzi in cadrul domeniului de competenta al serviciilor de ocupare, precum si in cele mai bune abordari identificate pentru analiza si monitorizarea locurilor de muncă verzi.
 10. Organizarea si desfasurarea unei sesiuni de instruire cu durata de 3 zile pentru nivelul de executie
  • se va asigura instruire in aspecte administrative concrete legate de implementarea conceptului de locuri de munca verzi in cadrul domeniului de competenta al serviciilor de ocupare, precum si in principiile construirii sistemelor informatice de inregistrare si monitorizare a locurilor de muncă verzi.
 11. Realizarea unei campanii de promovare in randul angajatorilor si al opiniei publice cu privire la locurile de munca verzi
  • se va realiza promovarea portalului web dezvoltat anterior, catre toti potentialii actori interesati de dezvoltarea locurilor de munca verzi in Romania, precum si a intregului concept de „green-jobs”, in scopul asigurarii unui numar mare de potentiali utilizatori care vor creste impactul acestui instrument de informare si comunicare.
 12. Pregatirea si realizarea unei anchete on-line in randul angajatorilor cu privire la locurile de munca verzi existente si la cele potential a fi create in viitor
  • se va realiza sondarea disponibilitatii angajatorilor din Romania pentru adoptarea conceptului de locuri de munca verzi precum si modul in care acestia percep modului de implementare;
  • se va construi o sectiune online in cadrul platformei de comunicare online dezvoltata anterior;
  • se va realiza o campanie de comunicare orientata catre un grup tinta format din managerii de companii mici, medii si mari din Romania, in principal din domeniile cheie identificate in cadrul activitatilor anterioare.
 13. Crearea unei baze de date la nivel national cu locuri de munca verzi pentru sectoarele de activitate relevante si actualizarea permanenta a acesteia
  • baza de date va cuprinde posibilele locuri de munca verzi definite la nivelul intregii tari, in functie de activitatea desfasurata, de ocupatie si de tipul si nivelul competentelor necesare, in conformitate cu ISCO - International Standard Classification of Occupations.
 14. Imbunatatirea sistemului de inregistrare a locurilor de munca vacante la nivelul serviciului public de ocupare pentru a crea posibilitatea evidentierii locurilor de munca verzi
  • analiza sistemului existent la nivelul serviciilor de ocupare;
  • dezvoltarea unor module care sa adauge facilitatile informatice necesare gestionarii sistemului de locuri de munca online, pentru a le putea evidentia pe cele care pot fi considerate locuri de munca verzi.
 15. Analiza cadrului legislativ actual, comparativ cu cel existent la nivel european si formularea de propuneri pentru stimularea infiintarii de locuri de munca verzi in Romania
 16. Organizarea si desfasurarea unei sesiuni de instruire cu durata de 3 zile pentru membrii grupului tinta – nivel de executie
  • se va asigura instruire cu privire la metode de stimulare a infiintarii de locuri de munca verzi, precum si pentru utilizarea practica a modulelor informatice de inregistrare si monitorizare a locurilor de muncă verzi.

Valoarea totală a proiectului: 13 717 955.10 lei

Valoare eligibilă: 13 303 551.47 lei

Contributia ANOFM: 3 325 887.87 lei

Asistenta nerambursabila: 9 977 663.60 lei

Stiri, Noutati

Proiectul Green Jobs se incheie cu succes
Citeste mai mult

In perioada 19-23 mai 2014, a avut loc a doua serie a schimbului transnational de experienta in economia verde
Citeste mai mult

Potential eolian in faza incipienta in Caras-Severin
Citeste mai mult

Schimb transnational de experienta in economia verde pentru agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca
Citeste mai mult

Cel de-al treilea seminar de instruire in economia verde are loc la Sinaia
Citeste mai mult